Prilagodba pristupačnosti
Školjkaši

SUFINANCIRANJE

Projekt “Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena” sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta je 3.422.948,07 kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 2.870.821,65 kuna.

RAZDOBLJE PROVEDBE

Projekt će se provoditi u razdoblju od 20. siječnja 2020. godine do 20. siječnja 2023. godine.

PROJEKT PROVODE

O projektu

U okviru projekta, istraživački tim od 16 znanstvenika s PBF-a i Odjela za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta u Puli u konzultacijama s relevantnim dionicima detektirat će alternativnu vrstu školjkaša s najvećim potencijalom za marikulturni uzgoj u uvjetima klimatskih promjena i uspostavit će njen eksperimentalni uzgoj. Izolirat će se i identificirati probiotički sojevi autohtono prisutni u probavnom sustavu odabrane alternativne vrste školjkaša te će se ispitati njihov učinak na rast i zdravstveni status školjkaša u kritičnim uvjetima uzgoja, na granici ekološke valencije. Razvit će se postupci pripreme probiotičkih mikrobnih kultura u obliku prikladnom za skladištenje te potencijalno apliciranje u uzgajalištima temeljeni na enkapsulaciji u alginatni hidrogel te istražiti bioraspoloživost enkapsuliranih probiotičkih sojeva na temelju utvrđivanja stupnja zadržavanja, distribucije i razgradnje alginatnih  mikročestica u probavilu školjkaša. Istražit će se i utjecaj izoliranih probiotičkih sojeva na produljenje trajnosti i mikrobiološke ispravnosti odabrane alternativne vrste školjkaša tijekom skladištenja i distribucije na tržište. Aktivnosti projekta bit će usmjerene i na osiguravanje javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata dionicima projekta te podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju,
ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama. Projekt će rezultirati prijedlozima najmanje četiriju mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koje će uključivati:
(1) detektiranje alternativne vrste školjkaša s najvećim potencijalom za komercijalni uzgoj u uvjetima klimatskih promjena i procjenu mogućnosti njenog kontroliranog uzgoja i uvođenja u
marikulturnu proizvodnju u RH,
(2) definiranje kritičnih okolišnih parametara čiji je monitoring ključan za kontrolirani uzgoj odabrane alternativne vrste školjkaša u uvjetima klimatskih promjena,
(3) procjenu učinkovitosti i definiranje postupaka primjene probiotičkih sojeva radi sprječavanja ili umanjivanja utjecaja promijenjenih okolišnih parametara na rast i zdravstveni status odabrane
alternativne vrste školjkaša te
(4) procjenu učinkovitosti i definiranje postupaka primjene probiotičkih sojeva radi produljivanje trajnosti i mikrobiološke ispravnosti odabrane alternativne vrste školjkaša tijekom skladištenja i
distribucije u promijenjenim klimatskim uvjetima.

Kako bi se ojačali kapaciteti PBF-a i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za provedbu istraživanja u području klimatskih promjena, projektom je predviđena nabava istraživačke opreme u vrijednosti većoj od 1,1 milijun kuna.

Projekt je odobren u u sklopu poziva “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 3.422.948,07 kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 2.870.821,65 kuna.

Projekt se provodi u razdoblju od 20. siječnja 2020. godine do 20. siječnja 2023. godine.