Prilagodba pristupačnosti
Školjkaši

SUFINANCIRANJE

Projekt “Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena” sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta je 3.422.948,07 kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 2.870.821,65 kuna.

RAZDOBLJE PROVEDBE

Projekt će se provoditi u razdoblju od 20. siječnja 2020. godine do 20. siječnja 2023. godine.

PROJEKT PROVODE

Klimatske promjene značajna su dugoročna prijetnja održivosti uzgoja školjkaša u RH. Promjene okolišnih parametara, kao što su porast temperature mora, smanjenje dotoka slatke vode, porast saliniteta te acidifikacija mora, izrazito će negativno utjecati na uzgoj školjkaša, usporavajući i smanjujući njihov rast te povećavajući smrtnost. Na promjenu okolišnih parametara posebno je osjetljiv uzgoj kamenica, koje će u nekim područjima do kraja stoljeća postati nemoguće uzgajati. Porast temperature mora pospješit će i pojavu te širenje postojećih, ali i novih bolesti kod školjkaša u uzgoju, dok će porast prosječnih temperatura zraka značajno povećati rizik od kvarenja školjkaša tijekom njihova skladištenja i distribucije prema potrošačima te rukovanja sa školjkašima pri pripremi hrane, s posljedično negativnim efektima na zdravlje ljudi. Kako bi se segment marikulture vezan uz uzgoj školjkaša u RH učinio otpornijim na klimatske promjene te dugoročno održivim, nužno je provesti konkretne mjere prilagodbe kojima će se spriječiti ili umanjiti opisani negativni učinci promjene klime na uzgoj školjkaša te s njima povezani negativni učinci na zdravlje ljudi te iskoristiti potencijalni pozitivni učinci klimatskih promjena. To je moguće postići promjenama u tehnologiji uzgoja školjkaša te diversifikacijom uzgoja, uvođenjem novih vrsta školjkaša u marikulturnu proizvodnju u RH.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerom – Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, prepoznao je potrebu za osmišljavanjem mjera za prilagodbu klimatskim promjenama u sektoru marikulture, kao odgovor na izazove dugoročne održivosti sektora te očuvanja zdravlja ljudi u uvjetima klimatskih promjena. Rezultat toga je projekt “Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena”, kojeg sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.